“Y:\Khach hang_Chinh\banh mi popeye\Untitled-1.cdr”
“Y:\Khach hang_Chinh\banh mi popeye\standee.cdr”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *